сряда, 17 декември 2014 г.

Международен транспорт и логистика

Без съмнение транспорта е ядрото на всяка цивилизация, а за съвременния свят – международния транспорт е истински двигател на възхода. Изградените в последните години мрежа от магистрали е от полза за развитие на транспортните услуги по целия свят, а добрата логистика помага и за подобряването на живота на всички в обществото.


 В този ред на мисли, транспортните услуги предоставяни от транспортните фирми – включително и международния транспорт – се явяват и важна социална функция.


 За всяка модерна икономика и най-вече международната търговия помагат добрите логистични услуги, които предлагат добрите транспортни фирми, а ние сме една от тях. Икономиката се нуждае от добра логистика (пътища, складове), както и от добра организация, за качествен международен транспорт.Какво е логистика? Логистиката е поредица от действия по управление на стоки, хора и не материални неща каквито са енергията и информацията. Обикновено логистика се използва в смисъл на управление на товари със стоки, а не за услуги, когато става въпрос за бизнес.


Логистика на товари – транспортни услуги. Като оператор на транспортни услуги в смисъл на логистика на услуги, ние предлагаме широк набор от услуги, свързани с превоз на товари по суша (влакове, камиони, микробуси и други), вода и въздух

Няма коментари:

Публикуване на коментар